Help Center

Kategorie
< Wszystkie aktykuły
Print

Używanie funkcji 'znajdź i zamień’

Możesz użyć sekcji znajdź i zamień, aby jeszcze bardziej dostosować swój HTML. Możesz wyszukać dowolny tekst i zastąpić go lub usunąć. Znajdź i zamień obsługuje wyrażenia regularne. Możesz mieć wiele wpisów w sekcji znajdź i zamień i możesz także wybrać kolejność ich wykonywania (wpisy są wykonywane od pierwszego do ostatniego). Pamiętaj, że każde wystąpienie tekstu, który chcesz znaleźć, zostanie zastąpione lub usunięte.

Przykłady użycia

Proste znajdowanie i zastępowanie tekstu w HTML-u

Zaznacz jakiś tekst w swoim edytorze HTML (1) i kliknij przycisk Dodaj do szukania (2). Word to HTML automatycznie doda zaznaczony tekst do pola wyszukiwania, następnie wpisz tekst, który ma zostać zamieniony i gotowe.

Można użyć również drugiej opcji znajdź i zamień w przypadku, gdy nie wiadomo, gdzie znajduje się tekst do zmiany.

(1) – Wpisz szukany tekst.

(2) – Wpisz tekst, na który ma zostać zmieniony.

(3) – Kliknij Dodaj.

(4) – Gotowe, teraz możesz zamienić tekst.


Kliknij przycisk Oczyść kod HTML, aby zobaczyć wyniki wyszukiwania i zamiany:


Usuń HTML lub tekst

Zaznacz jakiś tekst w swoim edytorze HTML (1) i kliknij przycisk Znajdź i usuń (2). Word to HTML automatycznie doda zaznaczony tekst do elementów do usunięcia

 

Kliknij przycisk Oczyść kod HTML, aby zobaczyć  zmiany. <p>Drugi akapit.</p> zostanie usunięty:


Zmień wszystkie znaczniki <p>…</p> na <span>…</span> (podstawowy scenariusz bez wyrażeń regularnych)

Wejście HTML:

<p>Pierwszy akapit.</p>
<p>Akapit drugi.</p>
<p>Trzeci akapit.</p>

(1) i (2) Zamień znaczniki <p> na <span> oraz </p> na </span>, następnie (3) Dodaj i Oczyść kod HTML

 

 

Znajdź i zamień elementy:

Wyjściowy HTML po oczyszczeniu (wszystkie znaczniki p zmienione na znaczniki span):


Zamień wszystkie znaczniki <p…>…</p> na <span…>…</span> (bardziej zaawansowany scenariusz z wyrażeniami regularnymi)

Zazwyczaj znaczniki początkowe HTML zawierają atrybuty, więc znalezienie zamienników nie jest takie proste, a najlepszym sposobem na to jest użycie wyrażeń regularnych. Wejściowy HTML:

<p>Pierwszy akapit.</p>
<p id="test">Drugi akapit.</p>
<p style="color: red">Trzeci akapit.</p>

Aby znaleźć (dopasować) dowolny znacznik <p…> musisz użyć wyrażeń regularnych (1). Zasadniczo <p([^<>]*)> znajdzie dowolny tag początkowy <p…>. Wartość 'Zamień’ (2) ma $1, co oznacza, że wszystko co zostało znalezione/pasujące przez ([^<>]*) zostanie skopiowane do wartości replace. Aby użyć wyrażeń regularnych zaznacz pole 'Użyj wyrażeń regularnych’ (3). Poniżej możesz zobaczyć 'zamień regexp’ na liście (4).  Wyjściowy HTML po oczyszczeniu (wszystkie znaczniki p zostały zamienione na znaczniki span, a wszystkie atrybuty zostały zachowane):


Typowe zastosowania funkcji znajdź i zamień

  • Zastępowanie słów lub fraz w tekście
  • Zmienianie rodzajów czcionek, np. zmienianie arial na verdana, modyfikowanie stylów CSS
  • Znajdowanie i usuwanie kodu, którego nie potrzebujesz

Więcej informacji o wyrażeniach regularnych (RegEx)

Zaawansowani użytkownicy mogą używać wyrażeń regularnych do tworzenia bardziej wydajnych poleceń typu znajdź i zamień. To jest dobry przewodnik wprowadzający do RegEX https://www.w3schools.com/js/js_regexp.asp

Spis treści